Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies
 

Proces- en projectmanagement

 

Certificeringsproces Openbare Bibliotheken

In opdracht van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft bureau Kasperkovitz van 2006 tot en met 2009 een certificeringsbureau voor bibliotheken opgezet en gecoördineerd. Vanuit dit bureau is een certificeringsproces opgestart, waarmee in een vier-jaarlijkse cyclus alle openbare bibliotheken geauditeerd en beoordeeld worden. Hiervoor zijn twaalf auditoren aangetrokken en getraind, die door middel van regelmatige ervaringsuitwisseling werken aan een gezamenlijk en eenduidig beoordelingskader. De basis voor dit certificeringsproces is het INK-model.Bibliotheekvernieuwingsproces: projectencoördinatie

Van 2001 tot 2008 was er een landelijk proces van bibliotheekvernieuwing gaande. Primair doel van de bibliotheekvernieuwing was het inhoudelijk vernieuwen en verbreden van de kerntaken van bibliotheken. Om de uitvoering van de verbeterde dienstverlening  mogelijk te maken  was er ook een nieuwe inrichting van het bibliotheekstelsel nodig.Als projectencoördinator bij het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing werkte Johanna Kasperkovitz aan een groot aantal projecten die tot doel hadden om het landelijke proces van bibliotheekvernieuwing te regisseren, te stimuleren en te faciliteren. De projecten vonden plaats in nauwe samenwerking met alle belanghebbende organisaties zoals het ministerie van OCW, IPO, VNG en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.