Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies
 

Beleidsplannen

Bureau Kasperkovitz levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsplannen. Voorbeelden van projecten:   

Bibliotheekbeleid, Mediabeleid en Kunsteducatie

Voorbereiding van het gemeentelijk beleid op het gebied van bibliotheekvernieuwing, media en kunsteducatie bij de Gemeente Amersfoort. Het bibliotheekbeleid moest richting geven aan de moderniseringsslag die de openbare bibliotheek Amersfoort diende te maken. Dit was een interactief proces, waarbij zowel de bibliotheek als diverse andere maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen betrokken werden.Integraal Ouderenbeleidsplan

Opzetten c.q. afronden van een gemeen­telijk ouderenbeleids­plan bij de Gemeente Oirschot. In overleg met de hoofden van de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Sociale Zaken en Welzijn en met de gemeentesecretaris zijn reeds bestaande en voorgenomen activiteiten samengevoegd tot een plan voor integraal ouderen­beleid.